Jaro je tady ťuky ťuk…

Jaro je tady ťuky ťuk…

Nový rok 2019 jsme zahájili tradičně na campu v Údolí Zatracených. Ti nejotužilejší začali pozorováním Tyterušek. A užili si to náramněMemoriál Jarky Mottla 15.2.2019

Tradiční pořad Kamarádů táborových ohňů- vzpomínkový večer na jednoho z největších autorů trampské písničky. Kromě KTO, Šmidliboys, Archy, a dalších trampských souborů zahráli i Kamarádi Staré řeky a tentokrát jsme zařadili i netradiční, ale velmi známou Mottlovu písničku Maminko mámo. Večer se vydařil.

A pak už jsme připravovali bál a tradiční juchanici na Tetíně.
Tentokrát jsme použili část oblíbené trampskoé trilogie, a to:

Z TAJEMSTVÍ ŽIŽKOVSKÉHO PODSVĚTÍ

Okolo mandlu madame de Thébes se sešla opravdu pestrá společnost. Spolu prefektem Spojených států Žižkovských sirem Bublaninou, jeho oddaným podřízeným inspektorem Chocholouškem a jeho bobyů z Žižkovského Scotlant Yardu. Významně nápomocen v boji s Žižkovským organizovaným zločinem nám bylo geniální soukromé očko Franta Bidlo a jeho věrný pes Clifton. Odhalili jsme tajemství, Štorchova Mariánského snáře, i posvátného mandlu vědmy Tykačové-( dnes bytem na Ptyči). Utkali jsme se s obávanou asijskou mafií vedenou Harrym Mikottou zvaným Žlutá bestie, Kantonským vrhačem nožů Krep- de- Šínem, i proslulou Lili Ping-Pong. Zmařili jsme nastolení prohibičního zákona s věhlasný žižkovský gangsterem All Kaponem vulgo Aloisem Kapounem a jeho bandou žižkovských pobudů. Zavítali jsme do pochybných lokálů, pajzlů, a putyk žižkovského podsvětí, do časů Charlestonu, Šimi šimi a jiných rituálních tanců. K tomu vyhrávala kapela ELDORÁDO, přidali se i Kamarádi Staré řeky , žižkovský pamětník těchto událostí Franta Hacker i další kamarádi.

Lili Ping pong přivezla Huawej i pandu…mladé podsvětí dostalo školení… Nechyběl ani Tydlitát s Tondou

Mladejm se dařilo
A bohatá tombola…
Krásnej vejlet do dob minulých..Domů se nechtělo nikomu… a tak už je čas začít přemýšlet o dalším bálu…

2.2. 2019 Chrudimské loučení se zimou

Chrpa Chrudim je jednou ze spřátelených osad a zároveň i hudebních souborů, které se účastní a jsou zároveň iniciátory mnohých trampských akcí. Pozvání jsme nemohli odmítnout, i když Baron trpěl v kladenské nemocnici, kam ulehnul hned po osadním bále. V chrudimském divadle mělo vystoupení Kamarádů Staré řeky náležitý ohlas. Spokojenost trampského publika lze dokladovat trojím přídavkem i bohatou účastí diváků na večerní sešlosti v místní restauraci ,kam byli kamarádi pozváni na večeři i společný jamsesion. Zpívalo se a hrálo až do časných ranních hodin .

5.3.2019 Countryradio

Ozvěny osadních ohňů moderované v Tony Linhartem je jediný na živo vysílaný program v našem rádiu. Co zazpíváš nebo vyslovíš, ihned letí do éteru. A je známo, že blbý slovo nevtáhneš zpátky do huby ani párem volů. I přes lehkou nervozitu jsme během hodinového pořadu stačili nejen zazpívat cca 8 písniček, ale i pozdravit spřátelené osady i kamarády kteří Countryradio poslouchají ale i pozvat kamarády na Memoriál Jendy Kordy.

15.3.2019 Memoriál Jendy Kordy

Barča se opět otřásala v základech. A aby ne, vždyť na memoriál přišlo zahrát a zavzpomínat na autora trampské hymny a vynikajícího trampského písničkáře Jendu Kordu spoustu muzikantů. Bandoleros, Archa, Kamarádi staré řeky, Tulák Charlie, Brzdaři z Olomouce, Jelen z kapely Šíny, Duo Blanice podpořené mandolínou kamaráda Fida, zahrál a zazpíval i Tony Linhart a Sešlost s vynikajícím bandžistou Ivanem Salivarem. A tak pořadatelé akce, pražský Tramclub byli spokojeni a rozdali všem kapelám pamětní list. Společně se všemi účastníky si celý sál na závěr zazpíval Kordovu písničku: ,,Nezapomínejte kamarádi“. Po cestě domů už jsme přemýšleli jak uspořádáme vítání jara na osadě.

23.3.2019 Vítání jara

I když ten první jarní den letos padnul na 20. března, rozhodli jsme se první jarní oheň zapálit až v sobotu,23.3.2019. To proto, aby se mohli zúčastnit i kamarádi ze vzdálenějších míst. Přípravy proběhly již v předstihu, a to vyklizením srubu a likvidací pozůstatků po zimním přebývání houmlesáků, kteří se do našeho srubu uchýlili před zimním nečasem.

Kdyby alespoň udržovali pořádek a chovali se přiměřeně. Jen likvidace odpadků, krámů i rozbitého skla nám zabrala celý víkend. V sobotu ale bylo vše připraveno.

Ti zdatnější kamarádi nadělali dřevo, děvčata připravila všelijaké pochutiny , přivezeny nápoje slabé i mocné, na kuchyňský kout rozvěšeny k opékání první jarní buřty. Ledva bylo vše připraveno, již se počali scházet kamarádi.

Začátek oslav jara proběhl v trochu nostalgické náladě, jelikož jsme se zároveň loučili s kamarádem Pepou Belfínem-alias Prófou, který se odebral tam, odkud není návratu.

PEPA BYL NEJEN SKVĚLÝ ČLOVĚK, ALE PŘEDEVŠÍM KAMARÁD, KTERÝ BYL OCHOTEN VŽDY NABÍDNOUT KAMARÁDŮM I PŘÁTELŮM POMOC A PŘILOŽIT V PRAVÝ ČAS SVÉ PRACOVITÉ RUCE KE SPOLEČNÉMU DÍLU. Není divu, že se s ním přišlo k osadnímu ohni rozloučit i mnoho jeho osobních přátel a žáků.

Počasí nám letos přálo, sluníčko nás hřálo a tak se zpívalo, slavilo i hrálo

Jaro s námi uvítali i kamarádi z osady Mawies – Mořic a Světluše, kteří nám přivezli dary v podobě překrásných fotografií.

Zazpívat a upéct prvního jarního buřta přišli i Tony s Monikou. K pěkné zábavě přispěli i naši bluegrassmani- ,,Tři v trávě“-Gajky, Zelináč a Klábr.

A tak ještě než zapadne sluníčko jedno společné foto.

Nezbývá než si přát , abychom se takto sešli i v dalších letech.

3.4.2019- Slezina

Príma slezina, (jako ostatně každá) s tím rozdílem že nás přijeli navštívit Saper s Lenkou . Z Kanady přivezli vlajku Světových potlachů, a tak bylo třeba se domluvit o způsobu odevzdání vlajky ,, Trampi sobě“ do depozitáře Národního muzea.

Pochopitelně se vzpomínalo, rokovalo, ladilo hrálo i zpívalo vesele.

4.4. - čas 4 hod., 44 min., 44.s

Nezapomenutelný čas pro zahájení akce: Předání důležitých artefaktů do Národopisného muzea Národního muzea

Akci jsme vymysleli už na Světovém potlachu v Texasu ,kde oznámil kamarád Farář z texaského Fort Adamsonu že po padesátiletém trvání Celosvětových potlachů tato akce končí. Saper, Lenka a Baron se rozhodli předat vlajku, pod kterou světové potlachy probíhaly do Národního muzea. Jen bylo třeba zajistit spoustu věcí a celou akci připravit. To se nám podařilo s pomocí kamaráda Paddyho, který zajistil prostory Národopisného muzea, pozvánky pro hosty i občerstvení pro účastníky akce. Trochu smutné, leč pochopitelné bylo, že se akce nemohli zúčastnit všichni, kteří projevili zájem, neboť je smutnou skutečností ,že prostory muzea nejsou nafukovací. I tak se sešlo více jak sto kamarádů . Po uvítání hostů ředitelem expozice zahájili Kamarádi Staré řeky Vlajkou , Vzpomínkou a sérií trampských písní slavnostní odpoledne. Kamarád Zdeněk Trnka- Pionki předal do muzea dvě knihy -100let trampingu- Publikaci ,kterou z fotografií Vendy Trnkové , a kamarádů Vaška Chabra- Mořice a kamaráda Šneka na památku jednoho z největších trampských setkání u příležitosti stého výročí trampingu graficky uspořádala Vendy Trnková. Vydání a financování této vzpomínkové knihy zajistil Pionki. Kamarád Paddy ocenil přínos osad Černá perla, Kamarádi Staré řeky a Medvědi k oslavám a uchování trampských tradic .

Po další hudebním vstupu zlínské kapely BPT byla předána autory této vlajky do muzea vlajka přivezená z Kanady-,,Trampi sobě“. Saper a Lenka přítomným povyprávěli o vzniku a historii vlajky, která vlála na mnoha kontinentech naší planety a která provázela mnoho let Světové potlachy . Pěkné písničky zazpívala kamarádka Bouřka a trampské sdružení ,,Podobni zvěři“ přidali další sérii trampských songů. Pak následovalo překvapení. Helena Vodičková předala do expozice muzea památeční totem osady Hobart, který opatrovala po emigraci v Anglii a dlouhá léta o něj pečovala. Rovněž kamarádce Heleně patří za to dík.

Závěru večera se ujala kapela Pozvolná smrt. Za jejich výkon i výběr krásných písniček Údolí děsu, které mimo jiné oslaví letos 100let trvání osady, jim patří dík a uznání. Zakončení večera bylo nádherné a bylo umocněno návštěvou kamarádů vše zdokumentovali pomocí fotoaparátů, Hanka Hosnédlová připravila reportáž pro trampský časopis. Paddy poděkoval všem za účast a pomoc při zajištění akce i sponzorské dary. Záslužná akce končila dlouho po 22hodině a domů se nikomu nechtělo.

Narozeniny 90!!!! Přejeme hodně zdraví.

A jsou tady další kulaté narozeniny. A jaké!!! Jára Jo Jo má devadesátku. Co všechno jsme při jeho minulých narozeninách užili. A teď Jára už slaví v dobré kondici krásných 90let na světě. Opět jsme dostali lekci do života. Když přišla řada na zdravotní stav přítomných a každý z nás vyjmenoval řadu potíží, chorob i bolestí pravil Jo Jo:,, Kamarádi cítím se poněkud trapně že se k vašim zdravotním problémům a bolestem nemohu připojit…. Mě totiž nic nebolí !!! Po chvíli dodal:Snad jen kdybych lepší viděl abych mohl lepší číst a luštit křížovky, ale to je banalita.“

Tak Ti tedy Járo přejeme hlavně hodně toho zdraví , nezlob moc Věru a opatruj se !!!

Už se všichni těšíme, jak budeme s Tebou slavit tu 100.(jestli se toho dožijeme)

Čarodějnice –( dříve ,,ohně MÍRU“)

Jako každoročně i tentokrát se u srubu uskutečnila u našeho srubu oslava svátku všech Čarodějnic. A nutno podotknout že se svátek vydařil. Ledva zaplál oheň a zazněly první písně, již počaly kroužit táborem a rozdávat všelijaké léčivé vody a lektvary.

I mládí se zapojilo do čarodějných hrátek, zahrála i kapela ,, To co zbylo“ k reji se přidal i Mirek Heler se svým U kulele a jelo se do noci , pěkně a vesele. Na prvomájový oheň starých pardů síly už nezbyly.

11.5.Potlach Mawies

Deštivé počasí nás nemůže odradit. A je třeba také oplatit návštěvu kamarádům z osady Mawies. Sešlo se opět spoustu kamarádů, bylo o čem povídat, soutěžilo se hrálo a zpívalo.

Hej rup…
Už to letí …
A je to tam… to čumim…

Silové sporty v našich letech už přebírají děvčata. Jak drží v ruce váleček, už si musíte dávat pozor.

Muzika hrála dlouho do noci. Modrá kotva zazpívala a odjela , ale nástrojů se chopili další a zpívalo se do časných ranních hodin . Zkrátka prší , neprší, furt se jede.

18.5.2019- Trampské a vodácké Pikovice

Tradiční setkání a festival pod Medníkem je v posledních letech pořádán půjčovnou lodí ,, Dronte“. Kamarádi Staré řeky se účastní na tomto setkání trampů a vodáků již 13let. Vzrůstající počet diváků i doprovodných akcí je důkazem toho, že rok od roku stoupá obliba této akce. Letos se festivalu zúčastnilo takřka 3000 lidí a v programu vystoupilo mnoho špičkových souborů a muzikantů. Jsme rádi že jsme si mohli zahrát společně s takovými kapelami jako Texmeni, Pacifik, Eldorádo, Paběrky, Přímá linka Tomáše Linky, Jitka Vrbová nebo i Franta Nedvěd a další.

Přestože při produkci souborů převažoval country music, trampské písničky v podání KSŘ neztratily. Dá se říci ba právě naopak. Mnoho návštěvníků si s námi s chutí zazpívalo a pobavilo. I díky našemu vystoupení se trampská písnička z Pikovic tentokrát nevytratila.

23.5.2019 Plzeňský Prazdroj.

Tak nám to konečně vyšlo. Již před 10ti lety jsme počali plánovat návštěvu plzeňského svatostánku všech pivařů. Právě tam se vyučil náš bývalý dlouholetý šerif Rafika. Historii a příběhy z minulých let jsme chtěli na památných místech slyšet také z jeho úst, neboť jak známo průvodci všechny podrobnosti o těchto událostech buď nemají, a nebo o nich nesmí mluvit. Bohužel osud tomu chtěl jinak a my se od Rafikových vzpomínek již nedočkáme. Před pár lety jsme se spřátelili s kamarády Plzeňáky, kteří nám pomohli naši exkurzi zorganizovat. Vlak měl sice značné zpoždění, ale kamarádi nás na nádraží v Plzni nepřehlédnutelně čekali. Abychom nezabloudili, dovedli nás až do cíle.

Tady to začalo
Dozvěděli jsme se dost o historii piva, tradici pivovaru, atd. až po ochutnávku té dobroty.

Na spilce nás očekávalo víc jak 50 kamarádů z plzeňských osad. A tak se hrálo zpívalo klábosilo až do večerních hodin. Pak už nám jel vlak. ale domů se nám nechtělo. Poděkování patří především oběma Zdeňkům , kteří celo akci brilantně zařídili postarali se o nás, o nástroje , o překrásné odpoledne a v neposlední řadě i o to abychom se včas a nejkratší cestou dostali ku vlaku který nás bezpečně dovezl zpět. Díky kamarádi. ( ostatní fotky na www.kamarádi stare řeky, fotoalba, foro vita jvns ,a rafika mirka.)

27.5.2019 - 305. setkání osad na Barče

Jedna akce stíhá druhou. Sotva jsme se vrátili z Plzně, už jsme se musli připravit na Setkání osad v klubu Barikádníků. Tentokrát jsme opět pozvali na jeviště tradičně kamarády z Eldoráda s Tomášem Perglem. Novým hostem se stala vlaďka Chaloupková alias Bouřka se svým Basákem Michalem Klingrem. Nutno konstatovat že Vlaďka se svojí role coby zpívající bouřka ujala se vší zodpovědnost. Nejen že rozpoutala bouřlivý potlask v sále, bouřka byla i dokonce i venku před Barčou a navíc se spustil i liják . Poalední hodina patřila Kamarádům Staré řeky . Závěrečné písničky zpívali téměř všichni v sále a tak nás potěšilo i pozvání na další setkání osad na Barče v to listopadu . Tak snad to klapne.

Léto se kvapem blíží a tak si ho snad v pohodě užijeme. Tak hodně sil a nálady. Baron.


[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
| Autor: Baron | Vydáno dne 11. 06. 2019 | 750 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
14.03.2020: Zrušení akce "Vítání jara"
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který zakazuje hromadné akce se ruší "Vítání jara", které se mělo uskutečnit 21.3.2020 v lomu u srubu.

11.03.2020: Fotoalba od Kapra na Rajčeti
V menu "Fotoalba" nově naleznete odkaz na fotky od Kapra
Fanklub KSŘ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server