Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kamarádi Staré řeky - Střípky z historie ll.

Během padesátileté historie Kamarádů Staré řeky se toho událo hodně. Abychom nezapomněli na svoje mládí i na krásné chvíle prožité v klínu osady, občas jsme zaznamenali v různých dokumentech události tak, jak je život přinášel a nebo jak jsme si je pamatovali. Stručně byly naše ,,dějiny“ zaznamenány v podobě několika almanachů, kronik a v neposlední řadě také v knížce : Kamarádi Staré řeky a neb Střípky z historie trampského hnutí nejen na Berounce. Zde je popsána nejen historie osady, ale události které k formování naší osady vedly. Jak praví klasik: Všechno se pochytit nedá! Vždy se najde něco nového, případně pozapomenutelného, co pomůže oživit paměť a vrátit se ve vzpomínkách do té báječné doby našeho mládí. A dnes, kamarád Standa Prošek- Steny zapátral ve svých skrýších a nalezl několik snímků z doby před více jak půl stoletím. Tak vzpomínejte a pokud jste pamětníky napište… třeba kdy a kde to bylo, koho jste poznali případně jaká historka se váže k pořízenému snímku. Nejíme a nespíme, už se na to těšíme. Vaše příspěvky budou otištěny na stránkách Kamarádů Staré řeky a uloženy do kronik. Stenymu už předem patří poděkování.

Březen 2017 Baron

Historické fotky dále v článku.Ukaz("text"); ?>